Visions make
a better tomorrow

We at CONSILIA FUTURA

The world has many problems. Many people fight and will fight for water, the basic source of our life. The struggle for water is and will be greatest in areas already drowned by drought. These areas will be joined by areas that they may not even know they are drying out. We at CONSILIA FUTURA strive to find a social, economic and ecological solutions for particular large areas threatened by current or future drought. The basic blocks of the solutions are biotic pumps, water management, energetics and agriculture of the future.


The solutions must increase local self-sufficiency and must be sustainable. These strategic objectives are based on three pillars: the use of renewable resources on the wings of a holistic - complex approach and the introduction of innovations into everyday practice. Higher goal is higher quality of life. We understand this with great empathy and we believe that it can be achieved by everyday care with respect for the past, the work of our ancestors and our responsibility for the future, to our children.

Our visions

Our solutionContact us

Consilia Futura

Do you want to meet us?
Send us a message.


Email : info@consiliafutura.com
Location : Czech Republic
Facebook : facebook.com/consiliafutura

]

22 - 24. April 2019

Oman Congress and Exhibition Center, Muscat, Oman

CONSILA FUTURA joins exhibitors at the Oman ENERGY & WATER Conference & Exhibition held on 22nd-24th of April 2019 in the beautiful city of Muscat in Oman. We are very proud to be part of this expo.

PRESS RELEASE, 18. 10. 2018:

CHCETE VODU? PĚSTUJTE LESY!

ZÁCHRANA OBLASTÍ TRPÍCÍCH SUCHECH MŮŽE PŘIJÍT Z ČESKA

1. MEZINÁRODNÍ Summit

PRAHA – Od 10. do 16. 10. 2018 Česká republika hostila první mezinárodní SMART BIO-TIC PUMP SUMMIT PRAGUE 2018. Iniciátorem a organizátorem summitu byla česká společnost Consilia Futura Europa. Ta se zabývá mezinárodními projekty spojenými právě se Smart Biotic Pump (SBP). SBP je unikátním technologicko-biologickým řešením, které pomůže revitalizovat a tím zachránit rozsáhlé oblasti světa trpící dnes akutním nedostatkem vody (například údolí Arava Walley na izraelsko-jordánské hranici, či emirát Fudžajra). Summit se uskutečnil s odborným přispěním ČVUT, ČZU a MENDELU, pod záštitou europoslance Jana Zahradila, senátora Tomáše Jirsy a poslankyně parlamentu ČR Ilony Mauritzové a za laskavé pomoci největší mezinárodní právnické kanceláře DEN-TONS.


Summitu věnovaly pozornost i vědecko a naučně-populární portály nej-prodávanějších časopisů v ČR Epocha a 21. Století.

https://21stoleti.cz/2018/10/29/cesky-projekt-muze-zachranit-svet-pred-suchem/

https://epochalnisvet.cz/cesky-projekt-muze-zachranit-svet-pred-suchem/


USTAVENÍ SVĚTOVÉ PLATFORMY SMART BIOTIC PUMP

Jedním z hlavních cílů summitu bylo zahájení činnosti neziskové organizace World Smart Biotic Pump Platform, jež bude znalostním garantem a reprezentantem holistického řešení Smart Biotic Pump. Summitu se m. j. zúčastnili objevitelé přírodního jevu biotické pumpy Dr. Anastassia M. Makarieva (Petersburg Nuclear Physics Institute), profesor Antonio Donato Nobre (Earth System Science Center of the National Institute for Space Research Brazil) a další vědci z Evropy a Izraele.

“Summit jednoznačně potvrdil motto konceptu Smart Biotic Pump: Chcete vodu? Pěstujte lesy! Tím, že potvrdil klíčový problém lidstva, kterým je VODA, splnil zcela naše očekávání. Summit zahájil na půdorysu našeho konceptu Smart Biotic Pump mezioborovou spolupráci mezi biology, klimatology, biotiky , techniky, stavaři, energetiky a vodohospodáři na celosvětové úrovni,“ hodnotí akci Ing. arch. Hynek Gloser, Ph.D., představitel Consilia Futura Europa.

ZÁCHRANA PRO OBLASTI TRPÍCÍ SUCHEM

World Smart Biotic Pump Platform se do budoucna stane celosvětovým znalostním garantem a reprezentantem holistického řešení SMART BIOTIC PUMP. Svou činností bude reagovat na základní problematiky lidské společnosti, zejména globální změnu klimatu, hrozbu nedostatku vody, populační explozi, překotný urbanistický rozvoj a nekontrolovanou migraci.

“Český výzkum a s ním související praxe v oblastech lesnictví a zemědělství má co říci celému světu a jistě jsme rovnocennými partnery v oblastech lesnictví, zemědělství, vodohospodářství. Cesta kupředu vede přes monitoring a vyhodnocování dat velkých monitorovacích systémů. Ať již jde o satelity či senzorické sítě. I tady patříme ke světové špičce,” vysvětluje Hynek Gloser.

O téměř o desetinu světových lesů jsme přišli Jen za posledních 17 let

Platforma bude sdružovat světové vědecké a expertní špičky, dlouhodobě se podílející na aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji jednotlivých komponent trvale udržitelného řešení pro zajištění dostatku sladké vody v oblastech sužovaných suchem po celém světě.

Jednou z nich je i Dr. Antonio Donato Nobre, účastník pražského summitu a vedoucí vědecký pracovník brazilského INPA – Národního institutu pro výzkumu Amazonie, jedné z nejvýznamnějších světových organizací pro průzkum tropických pralesů. Brazilský vědec zastává také funkci hostujícího vědce INPE, brazilského Národního institutu pro výzkum vesmíru, kde vede skupinu terénních modelů Centra věd o pozemských systémech.

Antonio Donato Nobre již léta zkoumá „geniální systémy“ Amazonky. Jeho práce ilustruje složitost tohoto regionu a jeho křehkost na pozadí změn klimatu.

„Čeká nás mnoho práce na průsečíku atmosférické vědy a ekologie. Již dnes je prokázáno, že lesy ovlivňují dešťové srážky a tím i klima celého kontinentu. Přesto došlo od roku 2001 do roku 2017 celosvětově ke ztrátě stromů na ploše 337 mega hektarů, což od roku 2000 snížilo celosvětovou plochu lesů o 8,4 procenta. Největší úbytek lesů byl zaznamenán v Rusku, Brazílii, USA a Indonésii,“ upozornil Dr. Nobre ve své přednášce s názvem Lesy jako hlavní přehlížený klimatický faktor.

SMART BIOTIC PUMP V EVROPSKÉM PARLAMENTU A NA EXPU 2020 V DUBAJI

A jaké další konkrétní kroky budou v oblasti Smart Biotic Pump po pražském summitu následovat?

„Cesta k mezioborovému výzkumu není jednoduchá. Začíná u sémantiky tedy vyjasňování si pojmů a jejich přesných definic. A pokračuje koordinací a kooperací cílů a úhlů pohledu na danou problematiku. Hledání pravdy je vždy složité a je průnikem protikladů. To říká Buddha, a já si myslím, že má naprostou pravdu. Toho lze dosáhnout komunikací dobře složeného týmu. Právě rozšíření mezinárodního týmu je teď naším prvořadým úkolem. S dalšími lidmi přicházejí další zkušenosti a metody. V nejbližším období se soustředíme na naši prezentaci na půdě Evropského parlamentu, která se uskuteční na počátku roku 2019 v Bruselu,” dodává Hynek Gloser.

Dalším významným krokem je účast projektu STM-SBP (žadatel ČVUT) na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji. Generální komisař české účasti na Expu J. F. Potužník projekt vítá a vnímá ho jako výborné doplnění hlavní myšlenky českého pavilonu, kterou je právě voda a její stále rostoucí celosvětový význam. Český pavilon bude vybaven experimentální technologií z ČVUT UCEEB.

- kmi-

Kontakt pro média:

Kamil Miketa
Media Center Director
CONSILIA FUTURA EUROPA, s.r.o.
Mítov, 14 335 63 Nové Mitrovice
kamil@consiliafutura.com
724 112 806
www.consiliafutura.com

You like taking the lead of line?

Being the first to know always feels great... Signing up to our newsletter gives you exclusive access to our Grand Opening!